Akty prawne

To jest archiwalna wersja strony z dnia 19.04.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja aktów prawnych.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 Poz. 1476). 
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 Poz. 2003).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży (Dz.U. z 1999r. Nr 49 poz.489).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką (Dz.U. z 2002r. Nr 5 poz.55).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 listopada 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i kajdanek przez Państwową Straż Rybacką oraz sprawowania przez Policję Nadzoru w tym zakresie nad Strażą (Dz.U. z 1998r. Nr 143 poz.924).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1997r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją (Dz.U. z 1997r. Nr 4 poz.12).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagrodzenia, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej (Dz.U. z1997r. Nr 55 poz.354; Dz.U. z 2000r. Nr 12 poz.147).

 • Opublikował: Lech Szczepański
  Publikacja dnia: 19.04.2021, 12:57
  Dokument oglądany razy: 1 708
  Podpisał: Lech Szczepański
  Dokument z dnia: 19.04.2021