Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy

To jest archiwalna wersja strony z dnia 28.04.2021, 10:41.
Zmieniona z powodu: aktualizacja informacji.

                                   

Adres biura ;  85-620 Bydgoszcz, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54 ( budynek WORD)

tel./fax  52 3413857

e-mail: biuro.psr@bydgoszcz.uw.gov.pl


Zakup środków transportu oraz urządzeń do teledetekcji na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy.

Cel operacji : wspieranie  monitorowania, kontroli i egzekwowania , zwiększenie potencjału instgytucjonalnego oraz skuteczność administracji publicznej, bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Planowane efekty operacji : zakup 4 samochodów terenowych typu pick-up oraz 3 lornetek termowizyjnych.

Wartość operacji : całkowity wartość kosztów kwalifikowanych wynosi  633 997 zł

Wkład Funduszy Europejskich :Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego . Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych operacji, tj. 570593,30 zł.  Współfinansowanie pochodzi ze środków unijnych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 , w ramach działania " Kontrola i egzekwowanie" w ramach Priorytetu 3." Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa".

Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych przez strażników strażników PSR w Bydgoszczy w celu egzekwowania przepisów regulujących zasady i warunki połowu ryb w wodach śródlądowych województwa kujawsko - pomorskiego.

Podpisał: Bożena Czajkowska
Dokument z dnia: 05.02.2021
Dokument oglądany razy: 721
Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 19.04.2021, 14:34
Wydruk ze strony: psr.bydgoszcz.pl z dnia: 19.10.2021 18:02:04