RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Inne informacje

Wersja z dnia: 09.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych

Wersja z dnia: 10.08.2010
Powód wprowadzenia zmian: Obowiązek publikacji wynikający z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.)

Wersja z dnia: 10.08.2010
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja