RSS
A A A
SmodBIP

Zakres działania

Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest:

 1. Kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie w zakresie:
  • ochrony ryb i innych organizmów wodnych,
  • zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa rybackiego,
  • zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie rybactwa,
  • kontroli legalności połowu i pozyskiwania ryb i innych organizmów wodnych,
  • kontroli legalności przechowywania, przewożenia, przetwórstwa i obrotu ikry i ryb oraz innych organizmów wodnych,
  • kontroli przestrzegania przepisów administracyjnych dotyczących rybactwa w zakresie określonym w ustawie.
 2. Współdziałanie z Policją, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa wodnego i ochrony wód oraz przestrzegania prawa w tym zakresie,
 3. Współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony użytkowanych wód,
 4. Nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,Opublikował: Sławomir Niemiec
Publikacja dnia: 12.08.2010
Podpisał: Sławomir Niemiec
Dokument z dnia: 12.08.2010
Dokument oglądany razy: 10 958