RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.10.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja informacji o kontrolach w jednostce.

Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy od 2011 r.


1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy Wydział Kontroli Płatników Składek
01.03.2011 – 09.03.2011
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenie uprawnień do świadczeń ubezpieczeń społ., prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Protokół - pozytywnie
2. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
04.04.2011 – 05.04.2011
Kontrola szczegółowa zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej.
Protokół - pozytywnie
3. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli Oddział Zamiejscowy we Włocławku
01.07.2011 – 15.07.2011
Wykonywanie obowiązków i zadań przez komendanta posterunku oraz strażników, prowadzenie ewidencji ujawnionych wykroczeń i przestępstw, prowadzenie depozytu zatrzymanych przedmiotów służących do połowu ryb, kontrola wewnętrzna rozliczeń pracy pojazdów silnikowych, ewidencjonowanie czasu pracy strażników.
Protokół - pozytywnie
Wystąpienie pokontrolne - pozytywnieOpublikował: Sławomir Niemiec
Publikacja dnia: 12.10.2011
Podpisał: Sławomir Niemiec
Dokument z dnia: 12.10.2011
Dokument oglądany razy: 5 706