Zakres działania i kompetencje

Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Ponadto Państwowa Straż Rybacka współdziała z Policją oraz współpracuje ze Społeczną Strażą Rybacką  w celu realizacji ww. zadania.

Komendant wojewódzki  PSR  sprawuje w imieniu wojewody  nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką.

Kompetencje PSR obejmują :

1) kontrole :

    a) dokumentów uprawniających do połowu,

    b)  ilości, masy i gatunków odłowionych ryb,

    c) środków transportowych,

    d) dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb oraz ilości, masy i gatunków ryb przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu,

    e) obiektów wskazanych w art. 23 pkt 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.  

2) wykonywanie czynności procesowych :

   a) legitymowanie osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości,

   b) odbieranie ryb i przedmiotów służących do ich połowu,

   c) zatrzymywanie dokumentów uprawniających do połowu,

   d) przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych w Kodeksie postepowania karnego,

   e) doprowadzenia  do Policji osób w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia   dalszych czynności,

   f) kompetencje procesowe w sprawach o wykroczenia,

   g) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego  za wykroczenia określone w ustawie,

3) występowanie o pomoc od instytucji państwowych, zwracanie się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak i również do każdego obywatela.

4) zabezpieczenie ryb i przedmiotów do ich połowu.

5) noszenie broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego.

6) uprawnienia :

  a) Straży Parku Narodowego - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,

  b) Państwowej Straży Łowieckiej - w zakresie zwalczania kłusownictwa,

  c) strażników leśnych - w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.

 

 Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 19.04.2021, 11:59
Dokument oglądany razy: 876
Podpisał: Lech Szczepański
Dokument z dnia: 19.04.2021