Załatwianie spraw

Wszystkie sprawy wpływające do Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy są załatwiane na bieżąco.

Zgłoszenia należy kierować pod wskazane numery telefoniczne poszczególnych posterunków i patroli. Telefony są czynne w godzinach pracy biura, posterunków i patroli  Straży.

Godziny pracy biura PSR w Bydgoszczy:

w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00  do godz. 15.00 ( wtorek godz. 7.00  do 16.00,  piątek  godz. 7.00  do godz.14.00 ).

Numer telefonu 52 341 38 57 czynny w godzinach pracy biura.

Zgłoszenia dotyczące naruszenia prawa z ustawy o rybactwie śródlądowym można zgłaszać telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji  elektronicznej lub listownie na zamieszczone na niniejszej stronie internetowej numery telefoniczne,  adres e-mail  lub adres Straży.

W przypadku braku kontaktu z zamieszczonymi numerami telefonicznymi pilne interwencji proszę zgłaszać do Policji.

W sprawie skarg i wniosków komendant wojewódzki przyjmuje obywateli we wtorki  w godzinach od 10.00 do 14.00
W przypadku nieobecności komendanta przyjmować będą wyznaczeni pracownicy.
Skargi i wnioski rozpatruje komendant wojewódzki lub wyznaczony pracownik. Skargi i wnioski podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.
Nr PEPPOL do identyfikacji na Platformie Elektronicznego Fakturowania dla Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy : 5542278912 Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 19.04.2021, 14:02
Dokument oglądany razy: 815
Podpisał: Lech Szczepański
Dokument z dnia: 19.04.2021