Majątek PSR w Bydgoszczy na dzień 31-12-2021 r.

Środki trwałe:

1) budynki i budowle - 38 424,28 PLN

2) urządzenia techniczne i maszyny - 98 524,63 PLN

3) środki transportu - 546 513,91 PLN

Saldo końcowe na dzień 31-12-2021 r. wynosi 683 462,82 PLN


Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 15.06.2022, 12:28
Dokument oglądany razy: 692
Podpisał: Lech Szczepański
Dokument z dnia: 15.06.2022