Status prawny

To jest archiwalna wersja strony z dnia 19.04.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacja

Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy działa na podstawie:

1.  Art. 22. ust. 1 i ust. 2 i ust. 3    ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. 1985 Nr 21 poz. 91 z późn. zm.) jako wyodrębniona jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio wojewodzie.

2. Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 48/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy. 

Załączniki do pobrania 

https://www.dropbox.com/s/f4oxxy8seup4653/Zarz%C4%85dzenie%20Wojewody%20Kujawsko%20-%20Pomorskiego%20Nr%2048%20z%20dnia%2024.03.2014..PDF?dl=0

https://www.dropbox.com/s/1znow18cci94iq8/Regulamin%20PSR%20w%20Bydgoszczy%20z%20dnia%2024%20marca%202014r..pdf?dl=0


Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 19.04.2021, 10:37
Dokument oglądany razy: 342
Podpisał: Lech Szczepański
Dokument z dnia: 19.04.2021