Organizacja

    W skład Państwowej Straży Rybackiej wchodzą:

1. Komendant wojewódzki.

2. Zastępca komendanta.

3. Komendanci posterunków.

4. strażnicy i starsi strażnicy.

5. Pracownicy administracyjni.

 Na czele Straży stoi komendant wojewódzki podległy bezpośrednio Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu.

W PSR w Bydgoszczy działają następujące Posterunki, patrole i stanowiska :

       1) Posterunek PSR w Toruniu przy ul. Stanisława Moniuszki 15 ,  nr tel. kom. 604 420 248 .

       a) patrol PSR w miejscowości Grzmięca, nr tel. kom. 608 388 783.

       b) patrol PSR w Grudziądzu, nr tel. kom. 608 388 782.

    2) Posterunek PSR w Kruszwicy  przy ul. Wodnej 9, nr tel. kom. 604 420 258.

      a) patrol PSR w Bydgoszczy, nr tel. kom. 604 420 393.

     3) Posterunek PSR we Włocławku przy ul. Brzeskiej 8,  nr tel. kom. 604 419 715. 

   Podane powyżej numery telefonów komórkowych są czynne w godzinach pracy posterunku i patrolu.

   Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 19.04.2021, 13:19
Dokument oglądany razy: 1 550
Podpisał: Lech Szczepański
Dokument z dnia: 19.04.2021