Sprawozdania finansowe

Na podstawie § 34 pkt 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity z 2020 r. poz. 342) Państwowa Straż Rybacka w Bydgoszczy zamieszcza sprawozdania finansowe za rok 2020.

Załączniki do pobraniaZałączniki:
  1. Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2020.pdf (28.04.2021, 10:22) - pobrań: 495
  2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.pdf (28.04.2021, 10:21) - pobrań: 434
  3. Bilans na dzień 31-12-2020.pdf (28.04.2021, 10:21) - pobrań: 448
Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 28.04.2021, 10:19
Dokument oglądany razy: 2 035
Podpisał: Lech Szczepański
Dokument z dnia: 19.04.2021